Smerovi

Medicinska sestra - tehničar

Nakon četvorogodišnjeg školovanja, učenici ovog smera, mogu samouvereno i sigurno da obavljaju sledeće radne zadatke: Nastavni plan i program za smer Medicinska sestra-tehničar

Zbog svega navedenog mogućnosti zapošljavanja su velike. Naši učenici mogu da rade u svim dispanzerima, domovima zdravlja, ustanovama kućne nege, dečijim vrtićima, privatnim ordinacijama kao i svim bolničkim odeljenjima.

Farmaceutski tehničar

Rad farmaceutskog tehničara je uglavnom manuelne prirode. On se sastoji u sledećem: Nastavni plan i program za smer Farmaceutski tehničar

Nakon završenog školovanja postoji mogućnost zapošljavanja u svim ustanovama profesionalne farmacije (apoteke, laboratorije za izradu i proizvodnju lekova, biljne apoteke kao i pogoni za izradu dijetetskih i makrobiotičkih preparata).

Stomatološka sestra - tehničar

Nastavni plan i program za smer Stomatološka sestra-tehničar

Nakon završenog školovanja postoji mogućnost zapošljavanja u svim stomatološkim ordinacijama.

Uslovi upisa

Redovni učenici

Kandidati za upis u Srednju medicinsku školu rangiraju se prema ostvarenom uspehu u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Prilikom upisa učenici su dužni da prilože:

Učenici koji žele da nastave školovanje, bez obzira na smer koji su završili, ostvaruju direktnu prohodnost na veliki broj viših škola i fakulteta - Viša medicinska škola, Farmaceutski, Stomatološki, Medicinski, Prirodno-matematički, Defektološki fakultet, Pedagoška akademija...

Vanredni učenici

U našoj školi se organizuje nastava radi prekvalifikacije i dokvalifikacije za sledeće obrazovne profile: Pravo na prekvalifikaciju imaju kandidati sa završenom četvorogodisnjom srednjom školom, a na dokvalifikaciju kandidati koji su završili srednju školu u trogodišnjem trajanju. Prilikom prijavljivanja kandidati podnose sledecu dokumentaciju:
  1. Prijavu
  2. Izvod iz matične knjige rođenih-venčanih
  3. Svedočanstva od 1. do 4. ili od 1. do 3. razreda srednje škole
  4. Diplomu o stečenom srednjem obrazovanju
  5. Lekarsko uverenje.
Podnosi se originalna dokumentacija ili overene fotokopije dokumenata.