5

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

6

Матурски испит

Укупно радних недеља

I

Рачунарство и информатика

Ликовна култура

Прва помоћ

Здравствена нега

IIБолести зуба

Превентивна стоматологија

Болести зуба

IIIОснови клиничке медицине Медицинска информатика Стоматолошка протетика Дечја стоматологија Пародонтологија и орална медицина

IV

Орална хирургија

Култура тела

Ортопедија вилица

Предузетништво

7

ConvertedByBCLTechnologies