6

7

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети.

Остваривање школског програма по недељама

8

Подела одељења у групе

I

Рачунарство и информатика

Музичка култура

Здравствена нега

Прва помоћ

IIЗдравствена нега Здравствена нега

IIIМасажа Култура тела Здравствена нега

IV Медицинска информатика Предузетништво

9

ConvertedByBCLTechnologies