škola

Septembra 2004. godine profesor doktor Pavle Milošević, redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i abdominalni hirurg u Kliničkom centru u Novom Sadu, svoju višegodišnju ideju pretočio je u stvarnost. Školske 2004/2005. godine upisana je prva generacija učenika Srednje medicinske škole "Kozma i Damjan", a profesor doktor Pavle Milošević postao je osnivač prve privatne medicinske škole na Balkanu. Profesor Milošević ističe da se ideja rodila u njegovom domu, s obzirom na to da njemu i njegovoj supruzi dr Vesni Milošević medicina nije samo poziv i profesija, već i porodična opsesija.

 

škola

 

 

Prvi direktor prve privatne srednje medicinske škole na Balkanu je Ljiljana Koprivica, profesor biologije. Direktor škole Ljiljana Koprivica je svoja radna iskustva i karijeru započela u Gimnaziji "Žarko Zrenjanin" i Srednjoj stručnoj školi "4. juli" u Vrbasu. Ona je pokretač ovog projekta i stub škole.

 

 

 

Školu je verifikovao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu , čime je potvrdio da su ispunjeni kadrovski, prostorni, tehnički i drugi propisani uslovi za rad škole. Više pogledati na Akreditacija. S obzirom na to da se radi po istim nastavnim planovima i programima kao u državnim školama, diploma koja se stekne kod nas jednako je validna prilikom zapošljavanja i nastavka školovanja.

                                                                 škola škola