Akreditacija

Srednja medicinska skola "Kozma i Damjan" u Vrbasu počela je sa radom 2004/2005 godine. Školu je verifikovao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu rešenjem broj :

106-022-00162/2004-01 od 18.05.2004.

106-022-00252/2006/01 od 03.11.2006.

za smerove:
  • Medicinska sestra-tehničar
  • Farmaceutski tehničar
  • Stomatološka sestra tehničar
Ponovnu verifikaciju, zbog izmene nastavnih planova i programa je izvršio Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice rešenjem broj:

128-022-114/2015-01 od 27.04.2015.

128-022-181/2016-01 od 19.04.2016.

za smerove:
  • Medicinska sestra-tehničar
  • Farmaceutski tehničar
  • Stomatološka sestra tehničar
u okviru područja rada Zdravstvo i socijalna zaštita.

Portret škole

Naša škola osnovana je 2004. godine. Pogledati više na portret škole.

Kadar

Nastavni kadar čini trideset profesora i stručnih saradnika koji svojom inventivnošću omogućavaju da se usvojena znanja i umenja primene u praksi. Za predavače stručnih predmeta angažovani su najbolji lekari specijalisti zaposleni u Zdravstvenom centru "Veljko Vlahović" u Vrbasu i OBV.